Scenarii de securitate la incendiu

In cadrul societatii noastre, avem specialisti autorizati si atestati pentru intocmire scenarii de securitate la incendiu.

Scenariu de securitate incendiu estimează condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor tehnice în vigoare şi acţiunile ce trebuiesc întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale securitatea la incendiu.

Scenariile de securitate la incendiu intocmite de echipa GAMserv respectă conţinutul cadru stabilit prin OMAI 129 /2016 tinandu-se cont de particularitatile fiecarui obiectiv in parte.

Principalele normative pe care se bazeaza scenariul de securitate sunt:

– P118 / 1999 – partea I destinata constructiilor;
– P118 / 2013 – partea II si III destinata instalatiilor aferente constructiilor;
– NP24 – normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea constructiilor destinate parcarii autoturismelor;
– NP25 – normativ pentru proiectare constructiilor publice subterane;
– NP127 – normativ privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme;
– NP051 – normativ privind adaptarea cladirilor civile la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

Scenarii de securitate la incendiu
Scenarii de securitate la incendiu

Pentru indeplinirea prevederilor legislative in functie de importanta cladirii, functiunea principala sau secundara, lista cu principalele normative cu privire la scenariile de securitate la incendiu nu este limitativa.

Scenariile de securitate la incendiu se elaboreaza in mod obligatoriu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

Pentru realizarea unui scenariu de securitate la incendiu sunt necesare urmatoarele:

– Pentru cladiri noi – predarea planurilor de arhitectura si instalatii si memoriile tehnice aferente;
– Pentru extinderi si/sau modificari ale cladirilor existente – Predarea planurilor de arhitectura si instalatii, eventual si scenariul de securitate la incendiu vizat emis de ISU judetean;

Serviciul de elaborare scenarii de securitate la incendiu se adreseaza persoanelor fizice, juridice, institutiilor publice, furnizorilor de servicii de proiectare, autoritatilor centrale si locale.

Contacteaza specialistii nostri

Scenarii de securitate la incendiu!


    Contacteaza GamServ

    Scenarii de securitate la incendiu la preturi atractive

    + (4) 0756 805 614 / office@gamserv.ro