Obținerea Autorizației ISU nu este doar o obligație legală, ci și o măsură esențială pentru protecția vieții, a bunurilor și a activităților comerciale. Echipa Gamserv Cons oferă servicii complete, de la întocmirea documentației până la obținerea autorizației, asigurând respectarea tuturor normelor și cerințelor legale pentru securitatea la incendiu. Departamentul nostru de proiectare și consultanță în Protecție și Securitate împotriva Incendiilor (P.S.I) este format atât din arhitecți, ingineri proiectanți pentru instalații și structuri, cât și din experți tehnici autorizați. Astfel, dispunem de toate resursele necesare pentru finalizarea cu succes a oricărui proiect.

Autorizația ISU – Pasul Esențial pentru Siguranța Împotriva Incendiilor

Incendiile reprezintă un pericol iminent pentru clădiri, ocupanți și bunuri, iar autorizarea de securitate la incendiu (ASI) devine crucială pentru prevenirea și gestionarea acestor situații. Autorizația emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) atestă respectarea normelor de securitate la incendiu, iar obținerea ei necesită parcurgerea unor pași riguroși și respectarea unor reguli stricte.

Ce reprezintă Autorizația ISU?

Autorizația ISU, cunoscută și sub denumirea de „Autorizare Securitate la Incendiu” sau „Autorizare PSI,” este un act administrativ emis în urma verificărilor în teren și a analizei documentației privind măsurile de apărare împotriva incendiilor. Acest document certifică îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate la incendiu pentru construcții, instalații și amenajări.

Tipuri de Clădiri care Necesită Autorizație ISU:

Autorizația ISU este necesară pentru diverse categorii de clădiri, printre care se numără:

 • Clădiri înalte și foarte înalte
 • Clădiri locative cu 4 etaje plus mansardă
 • Sedii ale autorităților publice locale și centrale cu o suprafață de peste 600 mp
 • Lăcașuri de cult
 • Suprafețe agrozootehnice sau agroindustriale mai mari de 600 mp
 • Spații de depozitare a produselor inflamabile
 • Parcări cu mai mult de 10 locuri
 • Spații comerciale și de alimentație publică
 • Centre de învățământ, supraveghere, îngrijire a școlarilor și preșcolarilor
 • Gări, autogări, aeroporturi și stații de metrou
 • Săli culturale ce depășesc 600 mp
 • Pensiuni, hoteluri, moteluri, etc.

Etapele de Obținere a Autorizației ISU:

 • Site Survey: Realizarea unei evaluări a terenului pentru colectarea informațiilor necesare pentru documentație
 • Analiza Documentației Existente: Verificarea corelării documentației existente cu informațiile de pe teren.
 • Completarea Dosarului de Autorizare: Asigurarea tuturor documentelor necesare pentru autorizare.
 • Realizarea Scenariului de Securitate la Incendiu: Elaborarea scenariului pentru situații de incendiu.
 • Expertiza Tehnică: Realizarea raportului de expertiză tehnică pentru securitate la incendiu.
 • Depunere Cerere de Autorizare: Înaintarea cererii la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
 • Asistență Tehnică: Furnizarea de asistență tehnică în timpul vizitei reprezentanților ISU.
 • Obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu.

Sancțiuni pentru Clădirile fără Autorizație ISU:

Nerespectarea obligației de a obține și de a solicita avizele și autorizațiile necesare atrage sancțiuni financiare semnificative, conform Legii 307/2006. Acestea variază de la amenzi între 5.001 și 10.000 de lei până la oprirea funcționării clădirii și amenajărilor.

Valabilitatea Autorizațiilor de Securitate la Incendiu:

Autorizațiile de securitate la incendiu își pierd valabilitatea în cazul nerespectării condițiilor care au stat la baza emiterii acestora. Acest lucru include aspecte precum stabilitatea la incendiu, limitarea propagării incendiilor și evacuarea utilizatorilor.

Asigurarea Implicării Asiguratorului:

În cazul unui incendiu, despăgubirea din partea asiguratorului este condiționată de respectarea normelor de securitate la incendiu. Există obligația titularului poliței de asigurare de a respecta prevederile legale, iar nerespectarea acestora poate duce la refuzul de despăgubire.

Legislație Relevantă:

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și numeroase acte normative și normative privind securitatea la incendiu.

Prin intermediul specialiștilor noștri, echipa Gamserv Cons optimizează măsurile ce trebuie implementate pentru a furniza o evaluare corectă a costurilor legate de investițiile în securitatea împotriva incendiilor.

Apelează cu încredere la serviciile oferite de Gamserv Cons Srl în domeniul autorizării PSI și obținerii autorizației ISU – pasul esențial pentru asigurarea siguranței împotriva incendiilor.